Veterinární servis

Přednášková a vzdělávací činnost, konzultace a poradenství v oblasti zobrazovacích metod, hodnocení studií (rentgenogramů, CT, MRI studií, scintigrafických studií). V rámci úzké specializace zobrazovacích metod z celé veterinární medicíny není činnost boardovaných radiologů omezená na jeden druh či malou skupinu veterinárních pacientů. Nabízíme poradenství typu hodnocení rentgenogramů u koní při koupi/prodeji, konzultace DKK, DLK u psů, DKK u koček, hodnocení CT I MRI studií malých i velkých zvířat, případně i exotů a malých savců.