Zahájení podnikatelské činnosti fyzické osoby, v roce 1991.

Účetní kancelář s.r.o. vznikla zápisem do OR u Městského soudu
v Praze dne 29.10.2003, odd. C, vl. 96078.

Účetní agenda je vedena na software POHODA www.stormware.cz

Daňová agenda je zpracovávána na software Form www.form.cz

Pro výkon své praxe jsme pojištěni u České podnikatelské
pojišťovny do částky 5,000.000 korun.

Konzultační servis board-certifikovaného radiologa (DECVDI) ve všech modalitách zobrazovacích metod:
• poradenství,
• přednášková činnost,
• přímá spolupráce ve formě čtění rentgenologických, CT, MRI studií.

Konzultace scintigrafických vyšetření, návrhy dalších postupů.